Plany strategiczne wzywających wobec Polenergii zostały sformułowane w sposób ogólny, w związku z czym trudno jest dokonać oceny tych planów w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności czy osiągnięcia zakładanych przez zarząd celów strategicznych – stwierdza zarząd Polenergii w opublikowanym dziś stanowisku.