Spółka Columbus Energy 17 października 2018 r. podpisała dwie umowy na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Inwestorem jest gmina Dobra w woj. wielkopolskim. Łączny koszt obu instalacji to ponad 7,2 mln zł.