Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarła umowę z KPMG Advisory na świadczenie usług doradczych w procesie pozyskania inwestora dla spółki.