Średnio 600 dni potrzeba w UE, aby producent pojazdu kolejowego uzyskał pozwolenia na jego dopuszczenie do ruchu w innym kraju. Powoduje to zamrożenie ok. 1,4 ml euro kapitału. To tylko jeden z przykładów tego, że w UE nie ma jednolitego rynku kolejowego, ze stratą dla jego uczestników.

Powered by WPeMatico