Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy wydłużyły Portugalii o trzy miesiące termin przedstawienia aktualnej wyceny nieruchomości miejskich w tym kraju. To m.in. warunek wypłaty kolejnej transzy pożyczki z UE i MFW dla Portugalii.

Powered by WPeMatico