Dzięki systemowi z danymi o stacjach ładowania pojazdów elektrycznych można będzie sprawdzić moc danej ładowarki, rodzaj złączy i to, czy jest ona w tej chwili dostępna – zapowiada Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego, w rozmowie z Ireneuszem Chojnackim.