Tauron Polska Energia otrzymał 2 października 2018 roku zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia pięciu farm wiatrowych należących do grupy in.ventus. Farmy wiatrowe będące przedmiotem negocjacji zlokalizowane są w północnej części Polski, a ich łączna moc zainstalowana wynosi około 200 MW.