Zarząd działającego w branży budowlano-inżynieryjnej Synkretu złożył do sądu rejonowego w Katowicach wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu – poinformowała spółka w komunikacie.

Powered by WPeMatico