Rząd przyjął we wtorek propozycje zmian, które mają usprawnić Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zgodnie z nimi łatwiej będzie można m.in. wykreślić i sprostować wpis w ewidencji oraz uzyskać zaświadczenie o wpisie.

Powered by WPeMatico