Termin uregulowania należności między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych, a rozliczenia z urzędem 30 dni – zakłada projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, przyjęty we wtorek przez rząd.

Powered by WPeMatico