Indeksy DJI i S&P 500 ustanowiły na zamknięciu czwartkowej (20 września) sesji historyczne maksima, w przypadku pierwszego z tych indeksów to pierwszy rekord od stycznia, w przypadku drugiego – poprzedni rekord został ustanowiony pod koniec sierpnia. Wzrostom przewodził sektor technologiczny.