Liczba wydanych w ostatnich 12 miesiącach pozwoleń na budowę mieszkań spadła poniżej 170 tys., poziomu najniższego od co najmniej pięciu lat. Koniec roku to tradycyjnie okres, w którym oddaje się do użytkowania najwięcej mieszkań. Nie inaczej będzie zapewne i tym razem. W listopadzie i grudniu można więc oczekiwać dalszego wzrostu ich liczby, zaś wraz z początkiem przyszłego roku liczba mieszkań oddawanych do użytkowania powinna maleć – uważa Bernard Waszczyk, analityk Open Finance.

Powered by WPeMatico