Po raz kolejny pytam się – po co?


Pieniądze nie zmieniają człowieka.

Pieniądze pozwalają mu być sobą.