?Rynek nieruchomości w Polsce | Statystyki i prognozy
Rynek nieruchomości dostarcza wielu ciekawych i godnych odnotowania danych. Zwłaszcza teraz, w dobie pandemii koronawirusa istotnymi wskaźnikami mogą być takie zagadnienia, jak udział rynkowy w zakresie kupna, sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Przyglądając się dostarczonym danym warto pamiętać o aktualnej sytuacji na rynku pracy, skutkom wymuszonej przez obostrzenia sanitarne trybie pracy zdalnej, jak również możliwościach kredytowych potencjalnych kupujących. Artykuł bardzo obszernie prezentuje wszystko co najważniejsze dla zainteresowanych nieruchomościami.