Aneks do umowy w sprawie opóźnionej dostawy i montażu instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów bloków nr 9 i 10 w Enei Wytwarzanie, czyli w Elektrowni Kozienice, podpisali we wtorek przedstawiciele spółek: Polimeksu-Mostostalu (wykonawca zlecenia) oraz Rafako (zamawiający).