Służące z reguły do przewozu wydobytego właśnie węgla przenośniki taśmowe coraz częściej są też przystosowywane do przewozu ludzi. Wydłuża to efektywny czas pracy górników, oszczędza im też długich wędrówek podziemnymi wyrobiskami.

Powered by WPeMatico