Spółka Eurovia Polska, która na początku sierpnia została wybrana przez GDDKiA na wykonawcę jednego z dwóch odcinków ekspresowej obwodnicy Łodzi, nie przedłużyła okresu ważności wadium. W przetargu pozostało już tylko dwóch innych oferentów.