Obligo giełdowe na poziomie 100 proc. nie będzie miało charakteru bezwzględnego. Projekt zakłada bowiem utrzymanie obecnie obowiązujących zwolnień, które dotyczą m.in. energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej, wytworzonej w jednostkach o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie wyższej niż 50 MW, w instalacji OZE lub w kogeneracji o średniorocznej sprawności przekraczającej 52,5 proc. – mówi Piotr Ciołkowski, partner w zespole energetycznym kancelarii CMS.