Przychody grupy kapitałowej Fasing w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły 107,3 mln zł i były o wiele większe niż rok wcześniej, kiedy były na poziomie 90 mln zł – to wzrost o 19,3 proc. Ponad siedmiokrotnie wzrósł zysk netto – z 2,2 mln zł w pierwszym półroczu 2017 do 17 mln zł w roku 2018.