Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvestu uchwaliło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę do 400 mln zł przez emisję 40 mln sztuk akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru.

Powered by WPeMatico