Przychody grupy PCC Intermodal po I półroczu 2018 r. miały wartość 166,38 mln zł i były o 19,3 proc. większe w porównaniach rdr, z czego na przychody z organizacji transportu intermodalnego przypadło 156,9 mln zł (wzrost o 21,8 proc.), a na działalność spedycyjną 9,5 mln zł (spadek o 10,9 proc.).