Zakład Montażowo-Produkcyjny Pokój, spółka zależna Mostostalu Zabrze, wykona na zlecenie Huty Pokój z Rudy Śląskiej prace montażowe na budowie dwóch mostów.

Powered by WPeMatico