Wybudowany w okresie międzywojennym port w Gdyni pozostanie symbolem polskiej gospodarki morskiej – powiedział podczas otwarcia wystawy „Port Gdynia – Sztandarowa Inwestycja Polski Niepodległej” minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.