Pierwsze półrocze nie było zbyt łaskawe dla JW Construction. Spółka zanotowała na koniec półrocza przychody w wysokości prawie 90 mln zł wobec 135 mln zł rok wcześniej i 21 mln zł straty netto wobec 3,5 mln zł straty w analogicznym okresie ubiegłego roku