Polimex Mostostal poinformował w piątek o ugodzie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zakończenia sporów sprawie trzech budów: Autostrad A1 i A4 orz drogi S69. Strony rezygnują z wzajemnych roszczeń w związku z tymi umowami.