Lubelski Węgiel Bogdanka prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesa do spraw rozwoju oraz wiceprezesa do spraw ekonomiczno-finansowych. Zgłoszenia można składać pocztą lub osobiście w siedzibie spółki (Bogdanka, 21-013 Puchaczów, Biuro Zarządu) do 1 października 2018 roku, do godziny 12.00.