Globalne przedsiębiorstwa energetyczne zakładają, że zapotrzebowania na gaz ziemny wzrośnie w ciągu dekady „na złamanie karku”, podważając tym samym ostrzeżenia, że walka ze zmianami klimatycznymi wymaga szybkiego przejścia na odnawialne źródła energii (OZE).