Fabryka Konstrukcji Drewnianych osiągnęła w I półroczu 2018 roku na poziomie skonsolidowanym przychody w wysokości 14,48 mln zł, zysk operacyjny 4,33 mln zł oraz zysk netto 2,71 mln zł. Oznacza to, że zarówno przychody jak i zysk netto spółki były dwa razy większe niż w analogicznym okresie 2017 roku.