Torpol w pierwszym półroczu 2018 r. zanotował duży wzrost przychodów, ale wykazał stratę netto. Spółka tłumaczy, że gdyby wyniki oczyścić z wydarzeń jednorazowych, to zanotowałaby zysk netto.