Urząd Dozoru Technicznego dąży do tego, by być innowacyjną firmą. Jakie rozwiązania zamierza wprowadzić?