W Wyższym Urzędzie Górniczym (WUG) 3 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami chińskiej Krajowej Administracji Energii, Chińskiego Instytutu ds. Informacji o Węglu oraz China Coal Hong Kong Ltd.