W ostatnich dwu latach w największych polskich miastach zanotowano podwyżki średnich cen gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nie są one skokowe, jak w niektórych wcześniejszych okresach, ale systematyczne. I nie widać ich przełamania.