W wyniku trwających od 7 sierpnia negocjacji Budimex podpisał umowy sprzedaży akcji spółek zależnych Elektromontaż-Poznań z Poznania oraz Biuro Inwestycji „Grunwald” z Warszawy za łączną kwotę 108,1 mln zł.