Bank Gospodarstwa Krajowego wyemitował 5-letnie obligacje własne o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Obligacje posiadają oprocentowanie zmienne, oparte na stawce WIBOR6M i tak jak pozostałe emisje BGK rejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Powered by WPeMatico