Lepsze, szybsze i skuteczniejsze wykorzystanie funduszy unijnych ma być efektem zmian wprowadzonych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Na przesunięcia w programie zgodziła się Komisja Europejska, przyjął je także w ostatnich dniach zarząd województwa.