Od 28 sierpnia do 31 października 2018 r. Gaz System po raz pierwszy prowadzi proces konsultacji oraz zatwierdzania metodologii wyznaczania ceny referencyjnej za usługi przesyłania paliwa gazowego w krajowym systemie przesyłowym oraz w systemie gazociągów tranzytowych.