Komisja Nadzoru Finansowego zidentyfikowała 11 banków jako instytucje o znaczeniu systemowym i zdecydowała o nałożenie na 9 z nich dodatkowych buforów kapitałowych. Na liście znalazły się m.in. PKO BP, Pekao SA, ING Bank Śląski, mBank i Bank Polskiej Spółdzielczości.